#پویا_بختیاری

#️⃣ هشتگ : #پویا_بختیاری
💬 تعداد توییت : ۷۰۲۰
🔁 تعداد ریتوییت : ۸۰۱۹۲
👤 تعداد کاربران : ۱۶۵۰۴

برای اطلاعات بیشتر ، جزییات داده‌ای و مشاوره با ما تماس بگیرید